rezistencija na infekcije značenje

rezistencija na infekcije vrlo raširena pojava da inače štetni (patogeni) mikroorganizmi ne izazovu klinički vidljivu (manifestnu) infektivnu bolest. Rezisteneija može biti prirođena (čovjek nije prijemčiv za virus štenećaka, pas nije prijemčiv za virus ospica), može biti izraz efikasnih obrambenih mehanizama koji patogeni mikroorganizmi tek katkad prevladaju (integritet kožnog pokrova, želučana kiselina za uzročnike crijevnih infekcija itd.). Rezistencija može biti stečena i specifična zahvaljujući protutijelima i staničnoj imunosti prema patogenom uzročniku koji su nastali prilikom prethodne infekcije ili cijepljenja (imunizacije).