Rogerova bolest značenje

Rogerova bolest mali defekt interventrikulskog septuma s malim lijevo-desnim skretanjem krvi (šant), uz normalnu plućnu vaskularnu rezistenciju. Maleni defekti mogu se spontano zatvoriti, a ako ostanu, obično ne čine veće hemodinamske poremećaje. Bolesnik obično nema smetnji. Auskultacijski se čuje tzv. Rogerov šum. U slučaju očekivane bakterijemije (npr. ekstrakcija zuba, incizija furunkula) potrebno je preventivno dati antibiotike zbog sklonosti endokarditisu. Dijagnoza se postavlja ehokardiografski i kateterizacijom srca. Kirurško zatvaranje defekta nije potrebno.