rotavirusni enteritis značenje

rotavirusni enteritis akutni infekcijski proljev koji uzrokuju virusi kuglasta izgleda - po tome i naziv rota-virusi. Vrlo česta infekcija u djece do 2. god. života. Javlja se i u osoba koje zbrinjavaju oboljelu djecu. Čini se da su rota-virusi također uzrok akutne dijarealne bolesti putnika (turistička dijareja). Za dijagnozu rota-virusne infekcije služi i pregled filtrata stolice pomoću elektronskog mikroskopa. → otrovanje hranom