Šahović, Ksenofon značenje

Šahović, Ksenofon (1898-1956), patološki anatom, patofiziolog i onkolog, sveučilišni profesor u Beogradu. Bavio se patofiziološkim istraživanjima, osobito u oblasti metabolizma, problematikom endemske gušavosti, a napose eksperimentalnom onkologijom. Bio je redovni član SANU i direktor njezina Instituta za medicinska istraživanja.