šant značenje

šant (skretanje, engl. shunt), spoj dvaju anatomskih kanala (cijevi) koji omogućava miješanje njihova sadržaja, najčešće u kardiovaskularnom sustavu, ali i u probavnom, živčanom i dr. U kardiovaskularnom sustavu šant omogućava miješanje venske arterijske krvi u srčanim šupljinama ili krvnim žilama. Najčešće na atrijskoj razini (atrijski septumski defekt), u ventrikulu (interventrikulski defekt), na razini velikih žila (perzistentni arteriozni duktus, aorto-pulmonalna fistula). Šant je najčešće lijevo-desni kada arterijska krv, zbog većeg tlaka, prelazi u desno srce, a kod desno-lijevog šanta venska krv skreće u arterijski dio cirkulacijskog sustava. Kod dugotrajnog lijevo-desnog šanta dolazi do porasta tlaka u desnom srcu (zbog opstrukcijskih promjena na plućnim žilama) i reverzije šanta (nastaje desno-lijevi šant). Šant je obično dvosmjeran, premda većinom prevladava skretanje krvi u jednom smjeru. Šant je najčešće prirođena anomalija kardiovaskularnog sustava ili je izveden kirurški: arteriovenski šant za hemodijalizu, balonska atrijska septostomija kod cijanotičnih prirodenih anomalija srca, portokavalni šant kod portalne encefalopatije.