skeletna šaka značenje

skeletna šaka (ruka kostura), jaka atrofija svih mišića šake, koja se deformira i izgleda kao „osušena". Javlja se ponajprije kod spinalne mišićne atrofije (tip Aran-Duchenne). Slična atrofija može se javiti i kod drugih bolesti, npr. kod siringomijelije ili lepre, pa ovaj tip atrofije nije patognomoničan.