slijepa pjega značenje

slijepa pjega fiziološki skotom u vidnom polju na mjestu projekcije papile vidnog živca, otprilike 15° temporalno od fiksacijske točke. Proširenje slijepe pjege prvi je perimetrijski nalaz u nekim patološkim slučajevima (zastojna papila, glaukom, ishemija i dr.).