sljepoočna kost značenje

sljepoočna kost (os temporale), parna kost neurokranija što zatvara lubanjsku šupljinu s lateralnih strana. Sačinjena je od piramide (pars petrosa), timpaničnog dijela (pars tympanica) i ljuske (pars squamosa). Piramida je postavljena koso izmedu okcipitalne i sfenoidne kosti s bazom usmjerenom lateralno, a vrhom medijalno. Na stražnjoj lubanjskoj jami nalazi se unutarnji slušni otvor (porus acusticus int.) kroz koji prolaze VII. i VIII, moždani živac. Na vanjskoj strani nalazi se vanjski slušni otvor (porus acusticus ext.), koji se nastavlja u vanjski slušni hodnik. Na donjoj strani nalazi se karotični kanal, a kroz nj u lubanju ulazi unutarnja karotidna arterija. Baza piramide nalazi se iza uha, a oblikuje ju zadebljali nastavak processus mastoideus. U piramidi sljepoočne kosti nalazi se srednje i unutrašnje uho s osjetilom sluha i ravnoteže. Timpanični dio omeđuje lateralnu stranu vanjskoga slušnog hodnika. Ljuska je postavljena gotovo okomito i omeđuje, zajedno s velikim krilom klinaste kosti, srednju lubanjsku jamu. S vanjske strane od ljuske odlazi zigomatični nastavak, koji se spaja sa zigomatičnom kosti i oblikuje zigomatični luk (arcus zygomaticus).