stenosis valvulae aortae značenje

stenoza aortnog ušća