steradijan značenje

steradijan (znak sr), zakonita jedinica ugla (prostornog kuta); izvedena, dopunska jedinica SI; definiran je uglom što ga obuhvaća stožac s vrhom u središtu kugle, koji na plohi te kugle omeđuju ploštinu jednaku kvadratu polumjera kugle (1 sr=1).