stereocilije značenje

stereocilije duge, tanke i nepokretne mikroresice na slobodnoj površini epitelnih stanica duktusa epididimisa i početnog dijela sjemenovoda. Ne sadrže mikrotubule ni mikrofilamente; povećavaju aktivnu površinu stanice. Specijalizirane, krute stereocilije, utegnute na bazi i sa snopom aktinskih mikrofilamenata u unutrašnjosti, nalaze se karakteristično raspoređene na slobodnoj površini osjetnih stanica u statoakustičnom organu (makula statika, Cortiev organ).