stereologija značenje

stereologija (morfometrija), multidisciplinska metodika, čijim se postupcima kvantitativno procjenjuje trodimenzijska unutrašnja građa tijela iz njegovih dvodimenzijskih presjeka, koristeći se pritom zakonima geometrijske vjerojatnosti. Stereološke metode primjenjuju se na makroskopskoj, svjetlosnomikroskopskoj i elektronskomikroskopskoj razini. Primjeri vrijednosti koje se mogu odrediti: apsolutni volumen i volumenska gustoća, apsolutna površina i površinska gustoća, prosječna debljina, apsolutna duljina i duljinska gustoća, apsolutni broj čestica i dr. Primjena: kvantifikacija morfoloških nalaza promjena strukture tijekom normalne funkcije, razvitka, patoloških procesa ili u eksperimentalnim uvjetima; u kliničkoj medicini, interpretacija dvodimenzijskih kvantitativnih podataka u trodimenzijskom prostoru (rendgenska i kompjuterska tomografija, ultrasonografija, nuklearna magnetska rezonancija) .