stereotipija značenje

stereotipija ponavljanje pokreta, riječi, radnji i položaja uvijek na isti način, a da smisao toga ne bude prepoznat. Najočitije se to sreće kod parkinsonizma, encefalitisa, u mentalno retardiranih i u katatonih osoba. U ovih bolesnika može stereotipno ponavljanje trajati godinama. Karakteristika stereotipija je nepromjenljivost, ali i neuviđanje svrhe i odnosa prema danoj situaciji.