sterilizacija značenje

sterilizacija 1. postupci, kirurški ili drugi, koji učine čovjeka sterilnim (→ orhidektomija, → vazektomija, podvezivanje ili rezanje jajovoda, koaguliranje ishodišta jajovoda u maternici, rendgenska kastracija); 2. aseptični postupci kojima se potpuno uništavaju svi mikroorganizmi i njihove spore na svim predmetima koji dolaze u dodir s ranom. Zajednički naziv za sve uređaje za sterilizaciju je sterilizator. S obzirom na učestalost u primjeni i sredstvo kojim se sterilizira, sterilizacija se izvodi: a) vrućim vodenim parama u autoklavu (→ autoklav) pri temperaturi od 100 do 120°C i tlaku od 100-200kPa tijekom 1/2 do 1h, ovisno o predmetu koji se sterilizira (gumene rukavice, instrumenti itd.); b) vrućim pregrijanim zrakom (suha sterilizacija), mogu se sterilizirati samo metalni i stakleni predmeti. Sterilizacija traje 45min pri temperaturi od 160 do 180°C. Uništavaju se svi živi organizmi, pa i virusi hepatitisa; c) kemijskim sredstvima, npr. formalinskim parama (suha kemijska sterilizacija) ili antiseptičnim otopinama (vlažna kemijska sterilizacija), za one predmete koji se ne mogu sterilizirati prethodnim metodama (optički instrumenti, neki materijali za šivanje itd.); d) ultraljubičastim zrakama koje imaju baktericidno djelovanje steriliziraju se kirurške prostorije; e) etilenoksidom (plinska ili hladna sterilizacija), koji djeluje baktericidno i ne mijenja strukturu materijala, steriliziraju se termolabilni materijali. Negativne strane su skupa oprema, opasnost od eksplozije, stvaranje toksičnih tvari (klorhidrin) na predmetima od gume i lateksa; f) vrućom vodom (sterilizacija kuhanjem), jednostavna, ali nesigurna metoda (ne uništava spore i virus hepatitisa). Sterilizacija traje 20-30 min u ključaloj vodi; g) plamenom, nesigurna sterilizacija, samo u nuždi, prije upotrebe metalni predmet polije se alkoholom i zapali, a treba biti izložen plamenu najmanje 3 min; h) uperizacija (ultrapasterizacija); i) sterilizacija ionizantnim zrakama (npr. gama-zrakama); j) ultrazvučna sterilizacija; k) kriotermna sterilizacija