sternalna punkcija značenje

sternalna punkcija ubod posebnom iglom s mandrenom kroz kožu u moždinu prsne kosti (sternuma). Dobiveno tkivo (punktat) pregledava se histološki (biopsija), hematološki (hematomijelogram) i bakteriološki, a može se upotrijebiti za transplantaciju koštane srži. Punkcija može služiti i za transfuziju krvi.