sternotomija značenje

sternotomija kirurški pristup u medijastinum kroz sternum. Sternotomija može biti uzdužna (totalna i parcijalna) i poprečna (→ medijastinotomija).Totalna sternotomija, medijalna incizija kože duž čitava sternuma koji se tupo oslobodi od strane ksifoida i juguluma i zatim presiječe uzdužno (kod tumora prednjeg medijastinuma, operacija srca u ekstrakorporalnoj cirkulaciji); parcijalna gornja sternotomija, incizija kože počne u jugulumu kao kod kolarne transverzalne medijastinotomije i zatim se produži preko sternuma u medijalnoj liniji, T-rez. Pleura se potisne od sternuma kroz jugulum i po potrebi kroz 3. interkostalni prostor, a zatim se sternum uzdužno presiječe; donja parcijalna sternotomija, T-rez se učini od 3. interkostalnog prostora sve do ispod ksifoida. Pleura se počne odvajati od sternuma odozdo prema gore; poprečna sternotomija, poprečna incizija čini se u visini 3. interkostalnog prostora. Nakon odmicanja pleure poprečno se presiječe sternum.