superfekundacija značenje

superfekundacija oplodnja dvaju ili više jajašaca iz istoga ovarijskog ciklusa spermijima koji potječu od dvaju ili više koitusa; česta u životinja (osobito glodavaca), moguća i u čovjeka (višejajni blizanci).