superfetacija značenje

superfetacija oplodnja više jajašaca koja potječu iz različitih ovarijskih ciklusa (fetusi različite starosti), u čovjeka moguća samo izuzetno.