superovulacija značenje

superovulacija hormonski inducirano stvaranje većeg broja jajašaca za vrijeme ovulacije; primjenjuje se osobito u svrhu izvantjelesne oplodnje.