supinacija značenje

supinacija kretnja podlaktice kojom se dlan okreće prema gore, palac je postavljen lateralno, dok su radijus i ulna postavljeni paralelno.