supkapitalni prijelom bedrene kosti značenje

supkapitalni prijelom bedrene kosti intraartikularni prijelom na korijenu glavice femura. Može biti supkapitalni abdukcijski, kad je glava impaktirana prema kranijalno, stabilan je i ne mora se operirati, i supkapitalni adukcijski, gdje je glava femura impaktirana prema dorzalno, u varus-položaju, nestabilan je i potrebno ga je zbrinuti operacijom.