suradna psihijatrija značenje

suradna psihijatrija područje psihijatrije koje se bavi sprečavanjem nastanka i otklanjanjem psihičkih poremećaja u bolesnika s tjelesnim bolestima. Ostvaruje se u suradnji psihijatara i specijalista različitih drugih struka (konzilijarno). Zajedničko polje djelovanja u prvom je redu psihosomatsko područje, pa se razmatraju utjecaji psihičkih činilaca na nastanak i razvoj nekih tjelesnih smetnji, i obrnuto. Tu se uzročno isprepliću psihički i tjelesni činioci. Konzilij specijalista nuždan je kako u dijagnostici, tako i u izboru liječenja.