suspenzijski aparat leće značenje

suspenzijski aparat leće (zonula ciliaris, zonula Zinnii), uređaj za održavanje leće u njezinu položaju i u promjeni njezina konveksiteta pri akomodaciji oka: cilijarni nastavci i fibre suspenzorije lentis (fibrae zonulares); mikrofibrile osjetljive na elastazu koje polaze s bazalne membrane cilijarnog epitela i hvataju se na čahuru leće u području njezina ekvadora.