Swensonova operacija značenje

Swensonova operacija abdominoperinealna rektosigmoidektomija, operacija koja se čini kod prirođenog megakolona ako aganglijski segment ne prelazi na silazni kolon. Kirurška tehnika: lijevom pararektalnom ili transrektalnom laparotomijom otvori se trbušna šupljina, učini incizija parijetalnog peritoneuma na granici između mokraćnog mjehura i rektuma, skeletira se sigma, a zatim rektum do muskulature levatora. Slijedi resekcija sigme i rektuma, te termino-terminalna anastomoza između silaznog kolona i analnog kanala. Anastomoza se šije perinealno jer se kroz izvrnuti analni kanal provuče silazni kolon pred anus (operacija „pull throughˮ - operacija provlačenjem). Pošto se učini i anastomoza, analni kanal i silazni kolon reponiraju se u malu zdjelicu.