trofički ulkus stopala značenje

trofički ulkus stopala (malum perforans pedis, franc. mal perforant du pied), bezbolne trofičke ulceracije, osobito na tabanima i nožnim pxstima, u tijeku nekih bolesti (siringomijelija, tabes dorsalis, polineuropatija, oštećenja perifernih živaca, šećerna bolest, lepra, sifilis). Pored lokalne terapije, liječenje treba usmjeriti na osnovnu bolest.