tuberkuloza bubrega značenje

tuberkuloza bubrega (tuberculosis renis), hematogenom infekcijom izazvana upala bubrežnog intersticija mikobakterijem tuberkuloze. Najčešće su ishodište rasapa pluća. Upala iznimno teče akutno, a u pravilu je to kroničan proces patološko-anatomski obilježen rastom granulacijskog tkiva i tuberkula u intersticiju bubrega, najčešće obostrano, ali ne uvijek simetrično. Ako se razvije opsežna sirasta nekroza, nastat će u bubrezima šupljine - kaverne. Ako prevladava stvaranje veziva, razvit će se stenoze i aniputacije pojedinih dijelova intrarenalnih odvodnih putova (čašica i njihovih vratova), zatim i grudaste kalcifikacije nekrotičnog tkiva. Daljnjim širenjem izvan bubrega najčešće zahvaća epididimis. Tuberkuloza bubrega može teći dugo neopaženo, bez ikakvih simptoma, ili s osjećajem umora, uz malo povišenu temperaturu i znojenje. Najčešće se bolesnik obraća liječniku tek kad se jave smetnje: učestalo mokrenje i pečenje pri mokrenju, što znači da se izlučivanjem bakterija iz bubrežnog procesa posijala infekcija u mokraćni mjehur. U mokraći se nađe leukociturija i eritrociturija bez znatnije proteinurije. Dokaz mikobakterija tuberkuloze u mokraći potvrđuje dijagnozu. Radiološkom analizom bubrega i odvodnih putova mogu se naći promjene karakteristične za tuberkulozu. Na plućima se nađu znakovi aktualna ili preboljela tuberkuloznog procesa, jer tuberkuloza bubrega može postati manifestnom i više nego 20 godina nakon plućne infekcije. Liječenje; provodi se kombinacijom antituberkulotika. U toku liječenja treba paziti da se ne razviju stenoze odvodnih putova (uretera) koje predstavljaju zapreku istjecanju mokraće, jer je za rješavanje stenoza potreban kirurški zahvat.