tuberkuloza kosti značenje

tuberkuloza kosti (osteitis tuberculosa, osteomyelitis tuberculosa), sekundarna hematogena lokalizacija tuberkuloze, u čistu obliku mnogo rjeđa nego tuberkuloza zgloba (→ tuberkuloza zgloba). Tuberkulozno žarište se razvija najčešće u području metafize i epifize. Na falangama prstiju postoji poseban oblik tuberkuloze - spina ventosa. U žarištu dolazi do razaranja koštanog tkiva, kolikvacije i stvaranja kazeoznih masa, te gnoja. Gnoj prodire u okolna meka tkiva pa se stvara → hladni apsces (abscessus frigidus), koji se može spustiti duž ovojnica mišića i drugih mekih struktura prema površini, može probiti kožu te tako nastaju fistule; one se mogu inficirati drugim mikrobima te nastaje miješana infekcija. Širenje tuberkuloze može biti brže (progresivna ili infiltrantna tuberkuloza) ili sporije, bez infiltracije (suhi oblik, caries sicca). Tuberkuloza kosti ima obično kroničan i polagan tok. Bolesnik se subjektivno osjeća slabo i ima supfebrilne temperature. Postoji ubrzana sedimentacija krvi i limfocitoza. Dijagnoza se postavlja klinički, radiološki i bakteriološki. Liječenje je medikamentno (antituberkulotici) i konzervativno (imobilizacija), ili kirurško: rano (evakuacija žarišta) ili kasnije (evakuacija apscesa i žarišta, korektivni zahvati).