Tyndalov efekt značenje

Tyndalov efekt pojava raspršenja svjetla na sustavima koji se sastoje od suspenzije sitnih čestica (čestice prašine u zraku, duhanski dim, otopine organskih molekula). Za razliku od refleksije i ogiba, Tyndalov efekt se istražuje na česticama čije su dimenzije znatno manje od valne duljine upadnog svjetla. Analiza smjera raspršenja daje mogućnost izračunavanja veličina karakterističnih za molekule u otopinama: koncentracija, molekulska masa, dimenzije, konstanta difuzije, pojave disocijacije i asocijacije; također je moguće izvoditi zaključke o gibanjima unutar molekule i dr.