umobolnost značenje

umobolnost oboljenje uma; kao naziv, određenije upućuje na poremećaje u oblasti uma, umnosti, razuma. Govori se i o bezumnosti. Krug poremećaja odnosi se na psihičko područje gdje su oštećeni kritičnost, rasuđivanje i ostale tzv. više psihičke funkcije. Objektivno i uže, umobolnost je pogrešno, iz bolesnih pobuda izvedeno osvjedočenje koje nema temelja ni oslonca u izvanjskom zbivanju pa se i održava usprkos pokušajima razumskih razuvjeravanja. Ipak, jedinstveno prihvaćena definicija nedostaje. U psihijatrijskom pristupu postoji kriterij da se umno bolesnim smatra bolesnik koji ne može uvidjeti zabludu ni ispraviti pogrešan stav. I ranije se smatralo da je bezumnost, kao bolest, prisutna u svakoj poremećenosti, mada u ludilu bolesne misli i lude ideje nisu sinonimi. Ovi poremećaji osobito su važni kad se jave kod shizofrenije, mada su mogući i kod depresije, manije, paranoidne psihoze, progresivne paralize, a kod paranoje su izrazitiji (→ paranoja).