variola značenje

variola (crne boginje, velike boginje, šešva), vrlo teška i priljepčiva infektivna bolest uzrokovana jednim od ljudskih pox-virusa koji se širi kontaktom i aerogeno. Inkubacija traje oko 12 dana. Prva tri dana bolesti visoka vrućica, teže opće stanje i boli u križima, nakon toga temperatura pada i javlja se osipni stadij: prvo mrlje, kasnije papule, mjehurići pa gnojni mjehurići koji naposljetku prelaze u kraste. Čest je ponovni porast temperature. Osip je gušći na okrajinama negoli na trupu. Kod standardne variole vere (variola maior) smrtnost je viša od 10%. Hemoragijska variola i purpura variolosa osobito su teški oblici bolesti. Alastrim i variolu minor uzrokuje slabije virulentni soj virusa, a variolois je blaži oblik bolesti u djelomice imunih. Zahvaljujući cijepljenju i drugim strogim preventivnim mjerama variola se od 1979. god. više ne javlja i smatra se iskorijenjenom.