vegetativni centri značenje

vegetativni centri središta autonomnoga živčanog sustava, smještena najvećim dijelom u hipotalamusu. To su ovi centri: za žeđ, za glad, za sitost, za regulaciju arterijskog tlaka, za hranjenje, zadržavanje vode, termoregulacijski i dr., više ili manje lokalizirani u određenim jezgrama hipotalamusa. Nalaze se i u produženoj moždini (→ moždani centri) i kralješničnoj moždini (→ spinalni centri).