virusni encefalitis značenje

virusni encefalitis upala mozga; uzrok mogu biti različiti virusi; česti su virus Herpes simplex (HSV), virus krpeljnog proljetno-ljetnog srednjoevropskog encefalitisa (KE) i neki drugi. Virus bjesnoće izaziva encefalitis sa smrtnim ishodom. Osim toga, u toku, odnosno na početku rekonvalescencije nakon preboljelih morbila, rubeole, varičele i nekih drugih virusnih infekcija može se pojaviti „parainfekcijskiˮ ili „postinfekcijski virusni encefalitisˮ (meningoencefalitis). Neki, dosad nedovoljno proučeni agensi nalik na viruse („slowˮ-virusi), mogu također biti uzrok dugotrajne upale mozga (→ virusni meningitis, → meningitis).